Truyền thống
Tin tức - Hoạt động
Tập san
Chuyên mục khác
Dạy và học
Quản lý trường học
Thư viện ảnh - Video
Thư giãn
Hội đồng chuyên môn
THI HỌC KỲ II
Đoàn trường
Lịch công tác
Văn bản- thông báo
Thành tích
Thời Khóa Biểu
Trang TT Bo GD&DT
So GD&DT Quang Tri

Kế hoạch chuyên môn 2011-2012
 
 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩa VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ***                                               -----------
 
KẾ hoẠch chuyên môn
năm hỌc 2011-2012
 
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 của Bộ GD-ĐT.
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Sở GD & ĐT Quảng Trị
Trường THPT Đông Hà xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2011-2012 như sau:
I. Nhiệm vụ chung:
            Thực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện ba cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Đồng thời là năm thứ tư tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng điểm nhấn năm học của ngành là: Bảo quản và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học
            Đối với thầy và trò trường THPT Đông Hà, năm học này còn có ý nghĩa là năm bản lề: tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích xuất sắc đã đạt được để tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (17/9/1973-17/9/2013)
II. Đặc điểm tình hình:
   1. Thuận lợi:
            - Năm học 2010-2011, trường đạtđược nhiều thành tích về các mặt giáo dục
            - Tập thể CBGV-NV của nhà trường đoàn kết, nhất trí, có tinh thần trách nhiệm chăm lo xây dựng tập thể.
            - Kết quả dạy và học đạt được trong những năm qua có tác động tích cực đến việc học tập và rèn luyện của học sinh, ngày càng khẳng định vị thế của nhà trường trong phụ huynh học sinh và xã hội.
            - Được sự quan tâm giúp đỡ, động viên của lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Sở GD-ĐT Quảng Trị, các ban ngành đoàn thể ở địa phương và Hội Cha mẹ học sinh.
            - CSVC bước đầu đã đáp ứng được hoạt động dạy và học.
 2. Khó khăn:
            - Ý thức tự giác học tập, rèn luyện của bộ phận lớn học sinh còn hạn chế.
            - Chất lượng đội ngũ GV không đồng đều, một số CBGV chưa đáp ứng được yêu cầu của trường trọng điểm chất lượng cao (năng lực, kinh nghiệm...)
- CSVC, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tuy ngày càng được nâng cấp, sửa chữa song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu: bàn ghế học xuống cấp (dãy nhà 3 tầng), khuôn viên tường rào nhiều đoạn hư hỏng, khu làm việc hiệu bộ chưa được xây dựng... 
III. Những nhiệm vụ và biện pháp thực hiện:
1. Số lượng:
Duy trì sĩ số. Hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, trốn tiết
  Biện pháp:
- Kết hợp chặt chẽ giữa GVCN, GVBM, giám thị, cha mẹ học sinh để nhắc nhở, kiểm tra  kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vắng không phép, bỏ học, trốn tiết...
            - Đoàn thanh niên, GVCN các lớp cần tổ chức những hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi, sôi nổi nhằm lôi cuốn HS đến trường , lớp một cách chủ động, thích thú.
2. Giáo dục chính trị tư tưởng:
            - Chi bộ, nhà trường, công đoàn thường xuyên tổ chức, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước cho toàn thể CBGV-NV và HS.
            - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi “Xây dựng trường học thân thiện, họ sinh tích cực”.
            - Đẩy mạnh công tác phê và tự phên nhằm đảm bảo sự thống nhất cao trong đội ngũ CBGV-NV; cương quyết chống lại các biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa.
            - Đoàn thanh niên phối hợp với GVCN triển khai thực hiện tốt cuộc vân động “Thanh niên làm theo lời Bác”, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức giữ gìn về môi trường, đặc biệt là ý thức tự giác học tập, rèn luyện; cương quyết không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
            - Các tổ chuyên môn thực hiện tốt nội dung chương trình lồng ghép, giúp HS hoàn thiện nhân cách toàn diện.
3. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
            - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần)
            - Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất là ngày 25/5/2012.
            - PPCT: như năm học 2010-2011 (trong khi chờ PPCT của Sở GD-ĐT xây dựng có thực hiện giảm tải)
        (Dựa trên PPCT của Bộ và Sở GD-ĐT, các tổ CM thảo luận, thống nhất chương trình chi tiết, linh hoạt số tiết của các bài, bổ sung những tiết dạy tự chọn phù hợp với mức độ nhận thức của HS, song phải đảm bảo tiến độ chung và thực hiện đúng tổng số tiết của mỗi chương, số tiết dạy các bài thực hành, thí nghiệm, đảm bảo số lượng và số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ đúng quy định.
        Lưu ý: Chương trình, nội dung do các tổ CM đề xuất phải được thống nhất trong tổ và được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện)
             - Môn học có chủ đề tự chọn:
              + HKI: Khối 12: - Ban A: Lý;    - Ban B: Toán, Sinh, Văn, Anh.
                          Khối 11: - Ban A: Anh; - Ban B: Toán, Sinh, Văn, Anh          
                            Khối 10: - Ban A: Lý
             + HKII: Khối 12   - Ban A:                ; - Ban B:                                
                          Khối 11    -Ban A:                  ; - Ban B: 
                          Khối 10    -Ban A:
             + Nội dung dạy chủ đề tự chọn: bám sát (ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức và kỹ năng). Tham gia 1 cột điểm 15’
            - Học nghề: Khối 11 => 105 tiết. Thi tốt nghiệp nghề: tháng 4/2012.
            - Dạy Hướng nghiệp: 9 tiết/ năm/lớp với 9 chủ đề.
                        Người dạy:       Thầy Trần Anh Minh        phụ trách khối 12
                                                Cô Phan Thị Nhung          phụ trách khối 11
                                                Cô Trần Thị Tuyết Dung phụ trách khối 10
            - Dạy HĐNGLL: giao cho GVCN thực hiện 1 tiết/tuần (dạy tích hợp vào tiết 5 thứ 7 hàng tuần)
            - Môn GDQP: Khối 12&11 học tập trung. Khối 10 học rải trong năm học.
            - Môn Lịch sử và GDCD:
                        + Môn Lịch sử : Lớp 10 có 1 tiết giới thiệu Truyền thống nhà trường.
                                                     Lớp 10, 11, 12 có 1 tiết giới thiệu lịch sử địa phương                                    + Môn GDCD: ngoại khóa 1 tiết/ khối lớp (ATGT, giáo dục môi trường…).
            - Các môn có dạy tích hợp giáo dục môi trường: Văn, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ (Tài liệu hướng dẫn có tại Thư viện)
             Nguyên tắc dạy: lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp nội dung.
4. Hoạt động chuyên môn:
 a) Những yêu cầu chung:
            - Thực hiện đầy đủ quy chế CM (hồ sơ, giáo án..), đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình do Bộ, Sở GD-ĐT Quảng Trị đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những quy định về chuyên môn của Trường
            - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới PPDH (bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, thực hiện PP và kỹ thuật dạy học thích hợp, phát huy tính tích cực của HS, dạy học phù hợp đối tượng).
            - Đổi mới kiểm tra đánh giá: TN và TL.
                        + Khối 10&11: KT định kỳ 1 tiết trở lên và KT học kỳ: Tự luận.
                        + Khối 12:      Bài KT định kỳ 1 tiết trở lên và KT học kỳ
- HKI: Tự luận.
- HKII: Các môn Toán, Văn, Sử, Địa : Tự luận.
             Các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh văn: Trắc nghiệm
- Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.
            - Đóng góp xây dựng nguồn học liệu mở (các phần mềm dạy học, tư liệu đề kiểm tra…) cho Sở và Trường..
            - Kiểm tra toàn diện tổ CM: 1 tổ CM/tháng (dự 2 tiết/GV: 1 tiết báo trước và 1 tiết đột xuất).
            - Tăng cường kiểm tra CM – quy chế CM (chấm trả bài của GV, tránh cho điểm khống, nhập điểm kịp thời, giảng dạy có giáo án…)
            - Tổ chức Hội thi GVDG cấp Trường.
            - Tổ chức Hội thảo về Công tác Giáo viên chủ nhiệm cấp trường và tham gia Hội thảo cấp Tỉnh.
            - Tổ chức Hội nghị KH-SKKN.
            - Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường và chọn để tham gia dự thi đồ dùng dạy tự làm cấp Tỉnh.
            - Tổ chức Hội thi nghiên cứu KH-KT cho học sinh cấp trường và tham gia dự thi cấp Tỉnh.
            - Tổ chức Hội nghị trao đổi PPHT cho HS khối 10, khối 12 đỡ đầu.
            - Tổ chức kiểm tra học kỳ cho các khối (chung đề, chung đánh giá)
            - Tổ chức hội giảng: 20/10, 20/11, 03/02, 8/3, 26/3
            - Chỉ đạo thực tập sư phạm
            - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của Trường và yêu cầu của Ngành, thành phố, tỉnh.
- BGH dự giờ theo quy định: ít nhất 2 tiết/GV/năm
 b) Công tác quản lý chuyên môn của tổ:
            - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ, xây dựng kế hoạch đổi mới PPGD của tổ, có kiểm tra đánh giá cuối kỳ.
            - Đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài SKKN và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc làm mới (đã đăng ký).
            - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: ít nhất 2 lần/tháng (tuần 2 và 4 của tháng). Yêu cầu sinh hoạt có chất lượng, đảm bảo thời gian, chú ý hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong tổ, tạo điều kiện cho tổ viên phấn đấu (giao việc…-> đánh giá thi đua cuối kỳ, cuối năm).
            - Kiểm tra hồ sơ CM nghiêm túc 2 lần/HK có đánh giá xếp loại (nộp biên bản xếp loại cho BCM)
            - Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới PP dạy và học (tránh việc lạm dụng CNTT)
            - Tham gia xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập môn học, bài giảng điện tử trên trang Web của Trường
            - Thông qua bộ môn tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và ứng xử cho học sinh.
            - Phát hiện và bồi dưỡng HSG lớp 11 & 12. Phụ đạo HS yếu kém (Xây dựng kế hoạch cụ thể)
            - Xây dựng chế độ cho điểm bộ môn (căn cứ Hướng dẫn của Bộ).
            - Tham gia dự thi đồ dùng dạy học tự làm (có 1-2 sản phẩm/tổ). Sửa chữa lại đồ dùng dạy học đã có để sử dụng.
            - Hướng dẫn HS làm đề tài nghiên cứu KH-KT. Tổ CM có HS tham gia thi sáng tạo KH-KT Intel ISEP
            - Tổ CM có ít nhất 20% GV đăng ký dự thi GVDG các cấp; Có từ 1-2 đề tài SKKN có chất lượng; Có từ 1-2 bộ Giáo án tốt tham gia dự thi.
            - Tổ trưởng và tổ phó dự giờ: 2-4 tiết/GV/năm
            - Triển khai kế hoạch theo sự phân công của Hội đồng bộ môn Sở GD-ĐT
* BGH kiểm tra biên bản họp tổ CM vào ngày 30 hàng tháng.
* BGH giao trách nhiệm cho Tổ trưởng CM kiểm tra và ký duyệt Lịch Báo giảng của tổ viên vào thứ hai đầu tuần.
 c) Đối với Giáo viên: Thực hiện tốt kỷ luật lao động và quy chế chuyên môn.
            - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc làm mới.
            - Soạn bài:     + Môn Thể dục và Tiếng Anh  có mẫu giáo án riêng.
                                    + Các môn khác theo mẫu chung của trường. Yêu cầu: theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, thể hiện rõ PP và kỹ thuật dạy học …
                                    + Cải tiến, nâng cao chất lượng bài soạn. Bài soạn phải đáp ứng các yêu cầu của việc đổi mới phương pháp, phù hợp với từng đối tượng HS. Bài soạn phải tinh gọn và có tính hệ thống.
            - Giảng:            + Đổi mới PPDH (bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, phát huy tính tích cực của HS, dạy học phù hợp với đối tượng HS)
                                    + Tăng cường ứng dụng CNTT để phục vụ tốt cho đổi mới PPDH. Yêu cầu: mỗi GV có ít nhất 1 giáo án dạy ứng dụng CNTT/HK và đưa lên trang Web của trường (thông qua tổ CM).
                                    + Chấm dứt tình trạng dạy đọc - chép, nhìn – chép.
                                    + GV tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho HS ghi lại kiến thức SGK trong vở.
            - Đổi mới kiểm tra – đánh giá (theo hướng giảm tải): Kiểm tra, chấm chữa- trả bài và vào điểm theo đúng quy định. Có giáo án ra đề kiểm tra bài 1 tiết trở lên
            - Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành và sử dụng thiết bị dạy đúng quy định.
            - Tham gia bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém.
            - Thao giảng: 1-2 tiết/HK/GV
            - Dự giờ: 18 tiết/năm/GV (không tính dự giờ SVTT, dự giờ GV trong tổ có đánh giá xếp loại).
            - Đánh giá xếp loại học sinh thực hiện theo Quy chế 40/2006 và QĐ số 51 v/v sửa đổi một số điều của Quy chế, ngày 15/10/2008 của Bộ GS&ĐT.
 d) Đối với Giáo viên chủ nhiệm: Nắm vững vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của GVCN
            - Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm.
            - Kết hợp cùng với GVBM, Đoàn TN và Chi hội cha mẹ HS chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành nhân cách của HS lớp.
            - Dạy và tổ chức các hoạt động trong và ngoài giờ của HS.
            - Làm trung, tâm hạt nhân trong việc xây dựng quan hệ thầy trò XHCN.
            - Cố vấn cho HS xây dựng lớp học thành đơn vị tập thể mang tính chất giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự giác, tự quản của HS.
            - Hiểu rõ từng đối tượng HS trong lớp và có phương pháp giáo dục thích hợp, nhất là những em HS cá biệt. Nhận định và đánh giá chính xác HS.
            - Đổi mới nội dung sinh hoạt lớp
            - Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường.
            - Dạy môn HĐNGLL ở lớp chủ nhiệm
* Lịch các kỳ thi:
 a) Giáo viên:
            - Thi GVDG cấp Trường: Tháng 10/2011 thẩm định 1 tiết ở Tổ. Tháng 11/2011 thẩm định 1 tiết ở Trường.
            - Thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường (12/2011), tham gia thi cấp tỉnh (3/2012)
 b) Học sinh:
            - Thi HSG lớp 12: 12/2011 (theo lịch của Sở)
            - Thi HSG giải Toán bằng MTCT: tháng 01/2012         
            - Kiểm tra HKI: tháng 12/2010 (Khối 12: đề chung của Sở; Khối 10-11: đề chung của Trường).
            - Thi đánh giá sản phẩm khoa học của HS cấp trường (12/2011), cấp Tỉnh (01/2012)
            - Thi HSG kỹ thuật phổ thông: tháng 3/2012.
            - Hội thi thể thao học đường: tháng 3/2012
            - Thi HSG lớp 11 cấp Tỉnh: 3/2012
            - Kiểm tra HKII: tháng 4/2012 (Khối 12: 6 môn thi TN chung đề của Sở; Khối 10-11: đề chung của Trường).
            - Thi tốt nghiệp nghề phổ thông lớp 11: tháng 5/2012.
            - Thi tốt nghiệp THPT: các ngày 02,03,04/6/2012.
* Lịch bồi dưỡng HSG:
Khối 12: - Lập danh sách đội tuyển: 6-8 HS (qua kỳ thi chọn HSG lớp 11 và phát hiện thêm).                 - Thời gian bồi dưỡng: tiến hành ngay sau ngày khai giảng.
                  - Dự kiến GV tham gia bồi dưỡng:
                                    + Môn Toán & giải toán bằng MTCT: Vĩnh, Mừng, Dũng, Hùng, Kính.
                                    + Môn Lý: Ninh, Thuyền, Hiền, Tuấn.
                                    + Môn Hóa: Tĩnh, Hằng, Yến
                                    + Môn Sinh: Hiền, Huê,
                                    + Môn Tin: Tú, Hồng.
                                    + Môn Văn: Thông, Quyên, Lương.
                                    + Môn Sử: Hoa, Loan, Quýt.
                                    + Môn Đia: Xuân, Dũng.
                                    + Môn T.Anh: Quốc, Hoa, Long, Sỹ
Khối 11: Triển khai bồi dưỡng vào tháng 01/2012 và thi theo lịch của Sở.
* Phụ đạo học sinh yếu kém:
            - Tổ CM lập danh sách HS thông qua kết quả năm học trước và khảo sát đầu năm. Thành lập lớp phụ đạo theo khối lớp và cử GV lên lớp.
            - Thời gian phụ đạo: từ 1-2 buổi/tuần, suốt cả năm học.
5. Các hoạt động khác:
            - Tổ chức Hội thảo về công tác GVCN (tháng 9/2011).
            - Tổ chức Hội thảo về Đổi mới phương pháp dạy học (tháng 11/2011)
            - Thao giảng toàn trường chào mừng ngày NGVN 20/11: 2 tiết Tin học – Lịch sử.
            - Hoạt động bộ môn: các tổ CM theo kế hoạch và lịch của Hội đồng bộ môn (báo BGH về các tiết dạy chuyên đề tại trường)
            - Thực hiện ngoại khóa và các chuyên đề đầu tuần (theo kế hoạch)
            - Thực hiện các hoạt động VHVN, TDTT theo kế hoach của Trường và yêu cầu của Ngành và địa phương.
6. Các chỉ tiêu:
            - Học sinh giỏi Quốc gia: 1- 2 giải.
            - Học sinh giỏi cấp tỉnh các loại : >50 giải (100% các tổ CM có giải HSG)
            - Tỉ lệ tốt nghiệp: >98%
            - Tỉ lệ lên lớp:      >99,8%
            - Xếp loại văn hóa: Giỏi: 8%; Khá: 61,5%; TB: 30%; Yếu: 0,5%.
            - Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 60%; Khá: 30%; TB: 9%; Yếu: 1%
            - CSTĐ các cấp; TTCP, UBND Tỉnh và Giám đốc Sở GD-ĐT khen:15 
            - GVDG cấp trường: 20
            - Tổ CM được Sở GD-ĐT khen: tổ Ngữ Văn
            - Tổ Lao động xuất sắc: 10
            - Lao động tiên tiến: 100%
7. Kế hoạch cụ thể:  (đính kèm)
 
                                                                                                  
Đông Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2011
 HiỆu trưỞng                                      P. HiỆu trưỞng
       (duyệt)
 
 
 
 
 
 Th.S Hoàng Đức Hùng                 Mai Thị Xuân Hoa
 

Toan bo noi dung!Trang chủ    |   Truyền thống    |   Tin tức - Hoạt động    |   Tập san    |   Dạy và học   
Bảnn quyền thuộc trường THPT Ðông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông Quảng Trị. ÐT:053.3556.911
Luợt truy cập: 1554696