Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017
Cập nhật 09/09/2016 Lượt xem 3514

 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/KH-BDHSG

                                                                                                        Đông Hà, ngày 11 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Tổ chức lớp học

- Đối với học sinh giỏi khối 12:

+ Trên cơ sở đội tuyển HSG lớp 11 năm 2015-2016, TTCM cùng GV chủ nhiệm đội tuyển kết hợp với các GV trong tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm các lớp, tham khảo sổ điểm để thành lập đội tuyển khoảng 10-15 học sinh và gửi danh sách cho BCM  trước ngày 20/9/2016.

- Đối với học sinh lớp 10, 11:

+ Văn phòng lập danh sách học sinh dự thi chọn đội tuyển HSG 10,11.

+ Tổ chức kiểm tra lựa chọn học sinh vào đội tuyển khoảng 10-15 học sinh. 

Thời gian kiểm tra ngày 25/9/2016.

TTCM, GVCN đội tuyển ra đề thi, coi thi, chấm thi.

- BCM tổ chức thực hiện các bài kiểm tra lựa chọn đội tuyển chính thức tham gia dự thi.

II. Thời gian bồi dưỡng HSG

- Bắt đầu từ ngày 1/10/2016 đến khi tổ chức kỳ thi.

- Số buổi bồi dưỡng/tuần tùy theo kế hoạch GVCN đội tuyển xây dựng nhưng phải đảm bảo tốt nhất nội dung kiến thức để học sinh tham gia dự thi.

III. Cơ sở vật chất

- Môn Tin học: Học tại phòng thực hành Tin.

- Các môn còn lại học tại các phòng thuộc dãy nhà 3 tầng.

IV. Yêu cầu

- GVCN đội tuyển lập kế hoạch phân công giáo viên bồi dưỡng theo từng chuyên đề, dự kiến thời gian, số buổi bồi dưỡng và nộp kế hoạch cho BCM trước ngày 20/10/2016.

- GVCN đội tuyển đăng ký buổi học trong tuần tại văn phòng.

- Giáo viên tham gia bồi dưỡng soạn đề cương chuyên đề dồi dưỡng, thực hiện đúng thời gian quy định, ký xác nhận sau từng buổi dạy tại VP và động viên học sinh đi học đầy đủ, đúng thời gian.

- Cuối đợt bồi dưỡng GVCN đội tuyển nộp toàn bộ đề cương chuyên đề bồi dưỡng cho BCM.

   Nơi nhận:

- Tổ CM;                                         

- Lưu VT, BCM.

KT HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

 

 

Tạ Thị Thu Hiền

                                                                                   

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ