Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016)
Cập nhật 04/02/2016 Lượt xem 2786

SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ

Áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

12A11

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

LY - L1

TOAN - T7

DIA - Đ3

VAN - V10

VAN - V11

Anh - A11

TCTOAN - T1

HOA - H6

VAN - V7

Anh - A8

LY - L3

3

TOAN - T3

DIA - Đ3

HOA - H1

VAN - V10

SU - S2

Anh - A11

TOAN - T1

LY - L5

Anh - A10

LY - L1

TOAN - T6

4

VAN - V11

LY - L2

Anh - A1

SINH - B5

LY - L5

TOAN - T1

LY - L3

Anh - A11

HOA - H6

TOAN - T3

TOAN - T6

5

VAN - V11

Anh - A9

Anh - A1

LY - L3

HOA - H6

TCTOAN - T1

DIA - Đ3

TOAN - T6

LY - L2

TCTOAN - T3

VAN - V7

Thứ 3

1

HOA - H1

TIN - I5

TIN - I2

TOAN - T10

Anh - A10

TOAN - T1

SINH - B5

VAN - V9

TCTOAN - T13

VAN - V7

SU - S3

2

LY - L1

SINH - B5

LY - L2

TOAN - T10

SINH - B4

LY - L3

TOAN - T1

VAN - V9

TIN - I2

SU - S3

VAN - V7

3

Anh - A9

HOA - H1

SINH - B4

CNGHE - L3

TIN - I2

VAN - V4

TOAN - T1

SINH - B5

SU - S3

DIA - Đ3

VAN - V7

4

Anh - A9

LY - L2

TOAN - T11

TIN - I5

TOAN - T10

VAN - V4

Anh - A7

CNGHE - L7

SINH - B5

LY - L1

LY - L3

5

TIN - I2

CNGHE - L9

TOAN - T11

LY - L3

TOAN - T10

HOA - H5

VAN - V4

Anh - A11

TOAN - T13

SINH - B5

SINH - B4

Thứ 4

1

TOAN - T3

LY - L2

SU - S1

HOA - H4

TOAN - T10

CNGHE - L9

TIN - I2

VAN - V9

VAN - V7

SINH - B5

DIA - Đ1

2

TOAN - T3

Anh - A9

LY - L2

SU - S1

TCTOAN - T10

SINH - B5

GDCD - G2

DIA - Đ1

VAN - V7

HOA - H5

TIN - I2

3

DIA - Đ3

SU - S1

TCTOAN - T11

VAN - V10

LY - L5

GDCD - G2

SU - S2

SINH - B5

DIA - Đ1

TIN - I2

HOA - H4

4

SU - S1

Anh - A9

VAN - V5

TOAN - T10

CNGHE - L7

DIA - Đ3

HOA - H5

LY - L5

LY - L2

TOAN - T3

GDCD - G2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

HOA - H1

VAN - V2

GDCD - G1

SINH - B5

Anh - A10

HOA - H5

Anh - A7

LY - L5

TOAN - T13

Anh - A8

SINH - B4

2

Anh - A9

VAN - V2

HOA - H1

LY - L3

Anh - A10

SINH - B5

Anh - A7

HOA - H6

TOAN - T13

CNGHE - L9

TOAN - T6

3

SINH - B4

SINH - B5

VAN - V5

DIA - Đ3

LY - L5

SU - S2

LY - L3

TCTOAN - T6

HOA - H6

LY - L1

Anh - A1

4

GDCD - G1

TOAN - T7

VAN - V5

Anh - A7

HOA - H6

TIN - I5

SINH - B5

TOAN - T6

Anh - A10

VAN - V7

LY - L3

5

LY - L1

TCTOAN - T7

Anh - A1

GDCD - G1

DIA - Đ3

LY - L3

CNGHE - L7

TIN - I5

SINH - B5

VAN - V7

TCTOAN - T6

Thứ 6

1

VAN - V11

VAN - V2

TOAN - T11

HOA - H4

TOAN - T10

TOAN - T1

HOA - H5

GDCD - G2

Anh - A10

TOAN - T3

CNGHE - L9

2

CNGHE - L9

GDCD - G1

TOAN - T11

TOAN - T10

VAN - V11

TOAN - T1

LY - L3

Anh - A11

LY - L2

TOAN - T3

HOA - H4

3

TOAN - T3

HOA - H1

SINH - B4

TCTOAN - T10

VAN - V11

VAN - V4

TOAN - T1

TOAN - T6

GDCD - G2

HOA - H5

Anh - A1

4

TCTOAN - T3

TOAN - T7

LY - L2

 

SINH - B4

LY - L3

VAN - V4

TOAN - T6

TOAN - T13

GDCD - G2

Anh - A1

5

SINH - B4

TOAN - T7

CNGHE - L7

Anh - A7

GDCD - G2

Anh - A11

VAN - V4

SU - S2

CNGHE - L2

Anh - A8

TOAN - T6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SH - T3

SH - T7

SH - V5

SH - V10

SH - V11

SH - A11

SH - A7

SH - V9

SH - V7

SH - A8

SH - T6

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ